10 อันดับบริษัทรับแปลเอกสารราชการและวีซ่าในประเทศไทย

หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่รับแปลเอกสารราชการและวีซ่าหรือ รับแปลเอกสารอื่นๆอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกใช้บริการแปลเอกสารที่ไหนดีนั้น วันนี้เรามีทางเลือกในการการเลือกบริษัทรับแปลเอกสารมากฝากกัน ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่นั้นจะมีการให้บริการที่หลากหลายแต่จะตรงตามความต้องการหรือไม่ ควรตรวจสอบให้ดี เช่น แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารรับรองกงสุล หรือแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ราคาการรับแปลเอกสารนั้นขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือก ความยากง่ายในการแปลนั่นเอง มาดูกันว่ามี 10 แนวทางในการเลือกบริษัทรับแปลเอกสารคืออะไรบ้าง

  1. คุณภาพทีมงานแปล

เมื่อเสียเงินไปแล้วลูกค้าต่างต้องการได้รับงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นควรมองหาร้านบริการแปลที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปลเอกสารที่ต้องการ เช่น ลูกค้าต้องการให้แปลเอกสารที่เป็นภาษาเฉพาะซึ่งบางครั้งผู้แปลจำเป็นต้องมีความรู้ในด้านภาษาเฉพาะเพื่อให้แปลได้อย่างลื่นไหล เข้าใจง่าย โดยลูกค้าสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการได้

  1. ประสบการณ์งานแปล

บริษัทส่วนใหญ่ก่อนที่จะมาเปิดให้บริการแปลเอกสารนั้นจำเป็นต้องมีทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่มีประสบการณ์ในการแปลเอกสาร แปลภาษาต่างๆ มาบ้าง ลูกค้าสามารถขอตรวจสอบงานหรือประสบการณ์จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นสิ่งที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้

  1. ส่งงานตรงเวลา

 สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทางบริษัทที่รับแปลเอกสารควรมีคือการส่งงานที่ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความประทับใจในการบริการแก่ลูกค้า โดยเมื่อตรวจสอบงานเอกสารและกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแปลเอกสารต่างๆ แล้วนั้น ทางบริษัทจะกำหนดเวลาที่สามารถรับงานได้รวมถึงหากลูกค้าต้องการงานด่วน ทางบริษัทอาจเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรีบเร่งของลูกค้าด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อตกลงระยะเวลาที่จัดส่งงานแล้ว ทางบริษัทควรดำเนินการส่งตามเวลาเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงและเกิดความเสียหาย

  1. การตรวจทานงานก่อนส่ง มีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักไวยากรณ์

 เป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่บริษัทรับแปลเอกสารควรมี เนื่องจากลูกค้าที่ใช้บริการย่อมคาดหวังให้งานตรงทันเวลา ถูกต้อง และคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป หากลูกค้าพบข้อผิดพลาดในการแปลเอกสารอาจทำให้เสียความรู้สึกและไม่อยากใช้บริการในครั้งต่อไป ดังนั้นลูกค้าควรตรวจสอบจากการสอบถามเจ้าหน้าที่หรือการได้รับคำแนะนำจากคนรอบข้างเพื่อประกอบการตัดสินใจ

  1. ราคาค่าบริการงานแปล

อัตราค่าบริการที่คุ้มค่ากับคุณภาพของงาน มีการประเมินอัตราค่าบริการด้วยความยุติธรรมสมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า บางบริษัทคิดค่าบริการเกินจริง รับค่าแปลเอกสารแล้ว ยังคิดค่าบริการเจ้าหน้าที่ในราคาที่สูงเกินไป หรือโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับบริษัททำให้คิดค่าบริการสูงตาม แต่งานแปลออกมาพื้นๆ ไม่ถูกต้องตามต้องการทำให้ลูกค้าเสียเวลา และเกิดความเสียหาย

  1. ประเภทงานแปลที่ตอบโจทย์

ลูกค้าต่างมีความต้องการงานแปลที่ต่างกัน ลูกค้าบางคนต้องแปลเอกสารทางราชการ บางคนต้องการแปลเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศต่างๆ ซึ่งทางบริษัทรับแปลจะเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษาหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน ลูกค้าจำเป็นต้องสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับภาษาที่รับแปลและความถนัดในภาษาเฉพาะก่อนใช้บริการ

  1. การบริการที่มีความเชี่ยวชาญ

การที่ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนจากบริษัทจะทำให้ลูกค้าประทับใจ เช่น การได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับภาษาและการใช้คำในการแปลเอกสารทางการ ซึ่งบางครั้งลูกค้าเองไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการด้านนี้มาก่อนดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการดำเนินการเอกสารต่างๆ จนเสร็จทุกขั้นตอน

  1. สถานที่บริษัทมีความน่าเชื่อถือ

สะอาดและเข้าถึงได้ง่าย เช่น สถานที่ตั้งของออฟฟิศมีความสะดวกในการเดินทางต่อลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการ มีความน่าเชื่อถือ ตกแต่งออฟฟิศสะอาด ปลอดโปร่ง บรรยากาศเป็นกันเอง

  1. การใช้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก

ลูกค้าย่อมต้องการความสะดวกรวดเร็ว หากบริษัทรับแปลมีขั้นตอนการใช้บริการที่ยุ่งยากเช่น ต้องส่งไฟล์ทางอีเมลล์เท่านั้น และต้องเป็นไฟล์จำกัดเฉพาะ หรือการรับเอกสารต้องมารับที่บริษัทเท่านั้น ไม่มีบริการจัดส่ง หรือไม่สามารถประเมินหน้างานก่อนรับบริการได้ เรื่องเหล่านี้จะสร้างความยุ่งยากให้แก่ลูกค้า

  1. บริษัทได้รับมาตรฐาน

 เปิดให้บริการอย่างถูกต้อง เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ ใช้งานง่ายและมีการอัพเดทข้อมูลลูกค้าหรือผลงานของบริษัทอยู่ตลาอดเวลา มีตราประทับรับรองคำแปลของบริษัทให้ และสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับได้อย่างดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s